Achtergrond info

Frysk EKO Produkt

De Stichting Waddengroep heeft het project stimulering huisverkoop en boerderijwinkels uitgevoerd. Aan dit project hebben 26 bedrijven in Fryslân deelgenomen. Dit project is momenteel afgelopen maar wordt nu voortgezet door de deelnemers zelf.

Voor een eenduidige uitstraling en herkenbaarheid is gekozen voor een gezamenlijk bord, waar ieder zijn eigen naam en bedrijfsomschrijving op kan zetten. Om niet teveel versnippering te krijgen is er gekeken naar reeds bestaande borden.
Bij verschillende bedrijven in Fryslân staat het bord van Frysk Eko Produkt en een aantal bedrijven gebruikt het overkoepelend streekmerk ook al op zijn producten. Een mooi bord en ook de achterliggende gedachte om het Fryske biologische product beter in beeld te brengen, past precies in de doelstellingen van de initiatief groep. Het Frysk Eko Produkt is in het leven geroepen door Ytsen Kooistra van Soune Groun. In goed overleg met Ytsen en de Stichting Soune Groun zijn we tot overeenstemming gekomen om het merk te gebruiken.


Voorwaarden voor het gebruik:
Frysk Eko Produkt:geproduceerd en verwerkt op Friese biologische bodem met minimaal 50% Friese grondstoffen en zonder toevoeging van kunstmatige geur- en smaakstoffen. Producten van Frysk Eko Produkt zijn biologisch.


Meer info: www.fryskekoprodukt.nl


Deelnemers Frysk Eko Produkt


Info.0511-432344,
Gerben Engwerda
www.fryskekoprodukt.nl